פתח פניה.
פתיחת פניה קומפיוטגרד > פתיחת פניה > פתח פניה. > פניה כללית

אנא מלא את הפרטים הבאים כדי לפתוח פניה *

שם הפונה: *
אימייל: *

חברה פותח הפניה: *
טלפון: *
שם איש קשר המשוויך לטלפון (במידה ויש):
מס סידורי של המדפסת (מופיע מתחת למדפסת ומתחיל באות B ):

נושא: *
הודעה: *

קבצים מצורפים:גבול גודל קובץ לעליה