פתח פניה.
פתיחת פניה קומפיוטגרד > פתיחת פניה > פתח פניה.