דרייברים  קוראים ומקודדים

  1. Temic USB RW_V3
  2. GPW100